Pariisin ENS tarjoaa opiskelupaikkoja ja -stipendejä maisteriopintoihin. Haun määraika on 15.3.2012.

Hakuun voivat osallistua alle 26-vuotiaat (1.9.1985 jälkeen syntyneet) ei-ranskalaiset yliopisto-opiskelijat. Hakijoiden pitää olla kandidaatintutkinnon suorittaneita (tai suorittaa se elokuun 2012 loppuun mennessä) tai maisterintutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

Hakuun osallistutaan täyttämällä internet-lomake (auki 10.1 - 15.3). Hakijoille ilmoitetaan kirjeitse toukokuussa mahdollisesta pääsystä toiselle kierrokselle, joka järjestetään Pariisissa heinäkuussa. Toiseen kierrokseen kuuluu kirjallinen ja suullinen pääsykoe.

Stipendejä on jaossa yhteensä 30 kappaletta, ja niihin kuuluu opiskeluoikeus, paikka koulun asuntolassa sekä 1000 euron kuukausistipendi kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi.


Hakuilmoitus ranskaksi, englanniksi

Hakulomake ranskaksi, englanniksi

Hakuohjeet ranskaksi, englanniksi