Fem franska Business and Management skolor erbjuder möjligheten att studera Master in Management -examen på engelska eller på franska.

Du kan ansöka till dessa skolor: AUDENCIA Nantes, EMLYON Business School, ESCP Europa, HEC Paris och SKEMA Business School. Sökanden måste ha en kandidat- eller magisterexamen från ett finländsk universitet och måste vara under 30 år.

Nästa ansökningsdagen är den 20 januari 2012. Sökanden måste delta i skriftlig och muntlig examen. Detaljer från anmälan (på engelska, se nedan) samt på webbplatsen (se länk).