För statliga universitet är termisavgiftet bestämmt av franska undervisningsnministeriet. Privata högskolor ställer sina egna priser.

Terminsavgifter föt statliga universitet och för civilingenjör-högskoloer (Écoles d'ingénieurs) för terminen 2011-2012:

  • 177 € Kandidatnivå (Licence)
  • 245 € Magisternivå (Master)
  • 372 € Doktornivå (Doctorat)
  • 584 € Écoles d'ingénieurs 

(Ytterligare kostnader möjliga.)

Terminsavgifter i privata högskolor kan vara betydligt högre (årligen mellan 3 000 och 15 000 €).

 

Source: 
Ranskan Korkeakouluministeriö (MESR)