Julkisten yliopistojen ja yliopistotasoisten korkeakoulujen lukuvuosimaksut määrittää vuosittain Ranskan opetusministeriö. Yksityiset korkeakoulut sen sijaan päättävät itse omista hinnoistaan.

Julkisten yliopistojen ja diplomi-insinööri-korkeakoulujen (Écoles d'ingénieurs) maksut lukuvuodelle 2011-2012 ovat:

  • 177 euroa kandidaattitasolla (Licence)
  • 245 euroa maisteritasolla (Master)
  • 372 euroa tohtoritasolla (Doctorat)
  • 584 euroa diplomi-insinööri-korkeakouluissa  

(Jotkut erityiset palvelut voivat aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.)

Lukuvuosimaksut eivät vastaa kustannuksia, joista Ranskan valtio maksaa suurimman osan mm. oppilaitosten rahoitusten kautta. Esimerkiksi vuonna 2009 opiskelijan opintovuoden kustannukset olivat keskimäärin n. 11 000 euroa.

Yksityisiin korkeakouluihin vuosimaksut voivat olla paljon korkeampia (3 000 - 15 000 euroa/vuosi).

Source: 
Ranskan Korkeakouluministeriö (MESR)