Minulla on jo suomalainen korkeakoulututkinto ja haluaisin jatkaa opintojani Ranskassa. Kelpaako tutkintoni siellä?

 

Kyllä. Suomalaiset ja ranskalaiset korkeakoulut ovat yleiseurooppalaisessa ECTS-järjestelmässä, joka mahdollistaa opintojen vertailtavuuden. Molemmissa maissa noudatetaan myös kolmiportaista tutkintojärjestelmää kandidaatti-maisteri-tohtori.

Huom! Ranskassa on myös muita korkeakoulututkintoja.