Pääsääntöisesti sekä vaihto-opiskelijoilla että koko tutkintoaan suorittavilla opiskelijoilla on oikeus Kelan opintotukeen, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja oikeudesta Suomen valtion takaamaan opintolainaan. Tietyt perusehdot on kuitenkin täytettävä; oppilaitoksen on esimerkiksi oltava julkinen tai Ranskan valtion tunnustama. Lisäksi voi hakea Ranskassa asumislisää CAF-organisaatiosta. Asumislisää voivat hakea myös vaihto-opiskelijat.