Julkisiin korkeakouluihin ei pääsääntöisesti ole pääsykokeita. Ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat kirjautua yliopistoihin opiskelijaksi. Karsinta tapahtuu opintojen edetessä, sillä tenttien uusimismahdollisuutta on rajattu. Alasta riippuen poikkeuksia kuitenkin on, esim. taide- ja viestintäaineissa: hakemuskirje, työnäyte, kirjallinen tehtävä tai jopa pääsykoe.

Grandes écoles -korkeakouluihin samoin kun useimpiin taidekouluihin on pääsykokeet.

Pääsykokeet järjestetään yleensä kevään ja kesän aikana. Ajankohta täytyy tarkastaa aina kyseisestä korkeakoulusta.