CampusFrance mukana kevätpäivillä Lahdessa 21.5.–23.5. > Finlande
 
CampusFrance osallistuu Lahdessa järjestettäville kansainvälisten asioiden kevätpäiville.

CampusFrancella on oma ständi kevätpäivien infotorilla tiistaina ja keskiviikkona.
Kevätpäiville kokoontuu noin 400 korkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskentelevää, ja niiden tapahtumapaikkoina ovat Oppimiskeskus Fellmannia (ma 21.5.) ja Sibelius-talo (ti-ke 22.-23.5.).

Lisätietoa: http://www.lamk.fi/kv-kevatpaivat2012