Utlysning av stipendier : Bourses d'Excellence Eiffel
Rahoitus, Finland
Eiffel

Bourses d'Excellence Eiffel

Stipendieprogrammet inrättades år 1999 av det franska utrikesministeriet i avsikt att stödja rekryteringen av internationella studenter till de franska universiteten och högskolorna i en omvärld av ökande konkurrens mellan i-länder i avsikt att attrahera eliten av utländska studerande. Stipendierna riktar sig till sökande på master- och doktorand nivå samt till teknologer (ingenjörsutbildningar).


Kalender för år 2013/2014

Ansökningshandlingar tillgängliga på Egide/CampusFrance hemsida : den 25 september 2013

Sista datum för inlämnande av ansökan till Campus France : den 8 januari 2014

Publicering av stipendiaternas namn : mars 2014

Mera information och instruktioner:

http://www.campusfrance.org/en/eiffel


Kontakt

Campus France - Programme Eiffel

28 rue de la Grange-aux-Belles

75010 Paris