Sök nu till magisterutbildning i internet teknologi oc arkitektur (ITA)

 
Sök nu till magisterutbildning i internet teknologi oc arkitektur (ITA)
EIT ICT Labs

Sök nu till magisterutbildning i internet teknologi oc arkitektur (ITA)

Utbildningen är en tvåårig utbildning i UPMC (Pierre och Marie Curie –universitet) i internet teknologi och arkitektur (Internet Technology & Architectures). Programmet fokuserar på internet och vetenskapliga kunnande och utbilder experter till de europeiska forskningslaboratorier och internationella organisationer.

På andra läroåret kan studerande välja att studera i den Kungliga tekniska högskolan (Sverige), tekniska universitet i Berlin (TU) eller i Trentos universitet (Italien).

Studerande får ett intyg från både universitetet och EIT ICT Labs -certifikat.

Alla kurser hålls på engelska.

Sökande måste ha en bra nivå i engelska och universitet studier.

Sista ansökningsdagen är 30.5.2014.

De 19 EIT (The European Institute of Innovation and Technology) ICT Labs -universiteten:

Aalto University (Finland), Åbo Akadem University (Finland), University of Turku (Finland), Eindhoven University of Technology (Netherlands), TU Delft (Netherlands), University of Twente (Netherlands), Eötvös Loránd University Faculty of Informatics (Hungry), Budapest University of Technology and Economics (Hungary), U. Trento (Italy), KTH (Suède) TU Berlin (Germany), Saarland University (Germany), TU Darmstadt (Germany), UPMC (France), Université Paris-Sud (France), Université de Rennes 1 (France), Université de Nice-Sophia Antipolis (France), Télécom Bretagne (France), UCL (UK).

Mera information om programmet:

http://www.upmc.fr/en/international/international_programs/international_master_eit_ict_labs.html

och

http://www.masterschool.eitictlabs.eu/application/