Gemensam ansökan till Franska högskolor och universitet (Admission post-bac) är från 20 januari till 20 mars.

 
Du kan ansökä till de mesta av franska högskolor och universitet genom den gemensamma ansökan, Admission Post-Bac (APB).
Yhteishaku, Finland

Du kan ansökä till de mesta av franska högskolor och universitet genom den gemensamma ansökan, Admission Post-Bac (APB). Den gemensamma ansökangäller endast första årets studerande. Om du redan har en universitetsexamen eller studier, ta kontakt direkt med universitetet som du söker till. Några högskolor, särskilt  Grandes écoles eller andra privata högskolor har dina egna ansöknings- och urvalsförfarande.

Kravet för att bli antagen till universiteten är att man avlagt studentexamen. Det finns i allmänhet inga antagningsprov. Såväl den finsk studentexamen som den internationella studentexamen (International baccalaureate) är godkända i Frankrike. Studierna börjar i september/oktober och läsåret slutar i juni.

 

Det gemensamma ansökningsförfarandet är ett slags "förurval". Sedan kan ansökningsförfarandet delas upp i två delar, nämligen det administrativa anmälningsförfarandet (inscription administrative) och det pedagogiska inskrivningsförfarandet (inscription pédagogique). Den gemensamma ansökningen i Frankrike sker från 20.1. till 20.3.2014. För de läroinrättningar som inte är med i den gemensamma ansökningen varierar ansökningstidarna. Så är det värt att granska dem på nätet i förhand.

 

Admission post-bac webbsidan: www.admission-postbac.fr.