Kyllä. EU-kansalaisena ei tarvita työlupaa. Jos aloittaa työnteon, pitää selvittää oikeus Kelan opintotukeen ja suomalaiseen sosiaaliturvaan. Saaduista ulkomaan tuloista pitää tehdä selvitys Suomen valtiolle. Pääsääntöisesti oikeus Kelan opintotukeen säilyy, mutta muiden etuuksien kohdalla opiskelija siirtyy Ranskan sosiaaliturvan piiriin. On hyvä muistaa, että opintojen ohella työskenteleminen on vähintään yhtä rankkaa kuin Suomessa!