Institut de Langue et de Culture Françaises - Institut Catholique de Paris - Mahdollisuus myös ranskan opettajien täydennyskoulutukseen !
Institut catholique de Paris

Tämän ohjelman kautta on mahdollisuus valmistautua

ranskalaisiin yliopisto- ja korkeakouluopintoihin.

Tai perehtyä vielä entistä paremmin ranskan kieleen ja

yliopistomaailman sanastoon.

1.-26.7.2013 mahdollisuus myös täydennyskoulutukseen

ranskan kielen opettajille. 84 tuntia !

Source: 
ICP