SAMPO, EEPOS ja KAKSIN –apuraha haku on auki 15.10 – 1.12.2013.
Rahoitus, Suomi
SAMPO KAKSIN EEPOS

SAMPO, EEPOS ja KAKSIN –apurahahaku auki 15.10 – 1.12.2013.

Tutkijoiden liikkuvuuden edistäminen on yksi Suomen Ranskan instituutin tärkeimmistä tehtävistä.

Instituutin tarjomat liikkuvuusohjelmat pyrkivät lisäämään eurooppalaisen tutkimusalueen (l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche eli EER) yhteistyötä, korkeakouluopetusta, tutkimusta ja erityisesti kehittämään Ranskan ja Suomen välistä tiede- ja korkeakouluyhteistyötä.

-SAMPO on vierailuohjelma, joka on suunnattu ranskalaisille tutkijoille, joilla ei vielä ole ammatillisia kontakteja Suomeen. SAMPO:n tavoitteena on tutustua tutkijan oman alan suomalaiseen tutkimus- ja tuotekehityskenttään sekä yhteyksien luominen suomalaisiin tieteellisiin ja yliopistollisiin yhteistyökumppaneihin.

- EEPOS on vierailuohjelma, joka antaa suomalaisille tutkijoille mahdollisuuden viikon mittaiseen vierailuun Ranskaan kollegansa luokse. Se auttaa myös luomaan uusia kontakteja, mahdollisuuden verkostojen laajentamiseen ja uusien projektien kehittämiseen.

- KAKSIN-ohjelma mahdollistaa väitöskirjan tekijän vierailun toisen maan tutkimuslaboratoriossa, tavoitteenaan vahvistaa tutkimusryhmien välisiä kontakteja. Ohjelman tavoitteena on tukea yhteistohtoriohjelmien toteutumista tarjoamalla taloudellista tukea liikkuvuuteen.

 

Lisätiedot ja hakuohjeet Ranskan instituutin sivuilla suomeksi ja ranskaksi: http://www.france.fi/helsinki-fi/sampo-eepos-ja-kaksin-apurahahaku-auki-15-10-1-12-2013/?lang=fi